اختر لبن لیقوان

اختر لبن لیقوان

محصولات تولیدی اختر لبن لیقوان

درباره شرکت اختر لبن

اختر لبن لیقوان با هدف تولید و توزیع محصول سالم هیچگاه حوزه کسب و کار خود را به حوزه تولید محدود نکرده و به عنوان یک شهروند حقوقی مسئول ، حمایت از سلامت جامعه ، فرهنگ و هنر، ورزش و محیط زیست را جزو وظایف مهم خود میداند .
تعهد به جامعه و سلامت جامعه ، مفهومی چند وجهی در شرکت اختر لبن لیقوان است . ما همواره به عنوان یک شرکت پیشرو ، در توسعه کسب و کار ، مسئولیتهای اجتماعی خود را مدنظر داشته ایم .

گالری تصاویر

مقالات و خبر ها ی شرکت اختر لبن لیقوان