این شرکت مفتخر است از بدو تاسیس و شروع بکار خود با کادر متحصص و مجرب و با استفاده از مدرن ترین ماشین آلات تولید و بسته بندی فرآورده های لبنی با بضاعت علمی و صنعتی مورد تایید ارگانهای بین المللی و داخلی ذیربط سهم بسزایی در سلامت جامعه ی مصرف کننده داشته و با تنوع در شکل و اندازه ی تولیدات خود علاوه بر تامین نیاز های افراد به لحاظ سلیقه و رژیم خاص و عادت غذایی شان در بهبود میزان و فرهنگ مصرف بدور از هرگونه افراط و تفریط گامی بزگ بردارد

ماست سطلی

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست سطلی

کم چرب

وزن ۲۰۰۰ گرم پلی اتیلن
نوع در پوش فویل آلومنیوم با درب پلی اتیلن 

نوع بسته بندی شرینک

تعداد در بسته ۴ عددی

ماست ای ام ال

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست ای ام ال

پرچرب IML

وزن 1000 گرم IML
نوع در پوش IML 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته 4 عددی

ماست خامه ای

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست خامه ای

دهانه ۱۵۵

وزن ۷۵۰ گرم پلی استایرن
نوع در پوش شفاف 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۸ عددی

ماست موسیر

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست موسیر

وزن ۱۰۰ گرم پلی استایرن

دهانه ۹۵

نوع در پوش فویل آلومنیومی . با لفاف مقوایی

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۳۶ عددی

ماست سطلی

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست سطلی

پرچرب

وزن ۲۰۰۰ گرم پلی اتیلن
نوع در پوش فویل آلومنیوم با درب پلی اتیلن 

نوع بسته بندی شرینک

تعداد در بسته ۴ عددی

ماست خامه ای

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست خامه ای

وزن ۱۰۰۰ گرم پلی استایرن
نوع در پوش فویل آلومنیومی با درپوش شفاف

دهانه ۱۵۵ 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۴ عددی

ماست خامه ای

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست خامه ای

وزن ۱۴۰۰ گرم پلی استایرن
نوع در پوش فویل آلومنیومی با درپوش شفاف

دهانه ۱۵۵ 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۴ عددی

ماست خامه ای

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست خامه ای

وزن ۷۵۰ گرم پلی استایرن
نوع در پوش فویل آلومنیومی 

دهانه ۱۲۵

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۶ عددی

ماست سطلی

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست 

پرچرب

وزن 1000 گرم
نوع در پوش 

نوع بسته بندی شیرینک

تعداد در بسته 4 عددی

ماست لیوانی

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست کم چرب

وزن ۷۵۰ گرم پلی استایرن
نوع در پوش فویل آلومنیومی 

دهانه ۱۲۵

نوع بسته بندی شیرینک

تعداد در بسته ۶ عددی

ماست ای ام ال

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست ای ام ال

خامه ای

وزن 1000 گرم IML
نوع در پوش IML 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته 4 عددی

ماست موسیر

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست موسیر

وزن ۴۰۰ گرم پلی استایرن

دهانه ۹۵

نوع در پوش فویل آلومنیومی . با لفاف مقوایی

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۱۲ عددی

ماست خامه

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست 

وزن ۴۰۰ گرم

دهانه ی ۱۲۵

نوع در پوش فویل آلومنیومی 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۱۲ عددی

ماست همزده سطلی و لیوانی

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست 

همزده سطلی و لیوانی

وزن ۴۰۰ گرم

وزن ۲۰۰ گرم

وزن ۲۰۰۰ گرم
نوع در پوش فویل آلومنیومی 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۱۲ عددی

تعداد در بسته ۴ عددی

ماست همزده

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست 

همزده

دهانه ۱۱۶

وزن ۷۰۰ گرم
نوع در پوش فویل آلومنیومی 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۱۲ عددی

ماست ۱۰۰ گرمی

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست 

وزن ۱۰۰ گرم پلی استایرن

دهانه ۹۵ ، ۷۵، کاله ای

نوع در پوش فویل آلومنیومی 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۵۰ عددی

تعداد در بسته ۸۰ عددی

ماست خامه

اطلاعات تولید و عرضه ی ماست 

وزن ۴۰۰ گرم

دهانه ی ۹۵

نوع در پوش فویل آلومنیومی 

نوع بسته بندی کارتن

تعداد در بسته ۱۲ عددی

اطلاعات تماس

تلفن تماس :984134329003+

پست الکترونیکی : info@akhtarlaban.com

آدرس : جاده تبریز آذر شهر شهرک سلیمی 30 متر اول فرعی پنجم

دسترسی های سریع