تلفن تماس

984134329003-9+

فکس

+984134329003

پست الکترونیکی

Info@akhtarlaban.com

آدرس کارخانه

جاده تبریز – آذرشهر ، شهرک شهید سلیمی ، 30 متر اول ، فرعی پنجم

 

 

 

 

اطلاعات تماس

تلفن تماس :984134329003+

پست الکترونیکی : info@akhtarlaban.com

آدرس : جاده تبریز آذر شهر شهرک سلیمی 30 متر اول فرعی پنجم

دسترسی های سریع